BARDÓTI LOGISTIC KFT.
Belföldi és nemzetközi szállítmányozás

Belföldi áruszállítás

Cégünk vállalja ömlesztett és csomagolt mezőgazdasági termények, gabonafélék, takarmányok, mezőgazdasági inputanyagok és ömlesztett építőanyagok és energiahordozók valamint száraz- és darabáruk, raklapos áruk ,alapanyagok, késztermékek és építőanyagok, gépek, alkatrészek belföldi közúti áruszállítását, szállítmányozását Magyarország egész területén, az igényeknek megfelelő rakfelületű és méretű járművekkel.

Saját járműveinkkel és szerződéses alvállalkozóink révén országos járműlefedettséggel rendelkezünk,így partnereink szállítási igényei szerint ki tudunk állni a megfelelő számú tehergépkocsival.

Szolgáltatásaink :

-Takarmánygyártó üzemek ellátása nyersanyaggal, kész- és melléktermékek kiszállítása,raktári mozgatása

-Gabonakerskedelmi cégek készleteinek áruszállítási feladatainak ellátása

-Mezőgazdasági és állattartó telepek gabona és takarmányáru kiszolgálása,mozgatása

-Dunai kikötőkben hajóhoz történő ki- és beszállítás,átrakodás, a hajóktól átvett áruk telephelyre szállítása.

-Mezőgazdasági inputanyagok, műtrágyafélék ömlesztett és csomagolt szállítása.

-Gyárak, termelőüzemek , feldolgozók ellátása alapanyaggal és a késztermék kiszállítása.

-Gyárak -raktárak közötti árumozgások bonyolítása , adott időigényeknek megfelelően is.

-Raktárakba, tárházakba és tárolókba történő ki-és beszállítás,tárolás,mozgatás.

-Vasúti kocsikhoz, irányvonatokhoz történő szállítások bonyolítása. Szerződéses partnereinkkel történő be- és kirakodása.

-Termények beszállítása közvetlenül szántóföldről, betakarítási idénymunkák fuvarfeladatainak ellátása

-Tüzelő-és építőanyagok, útépítési alapanyagok ( sóder, kő,homok) szállítása.

-Más nyersanagok,késztermékek szállítása,mozgatása ( vasanyagok, szerkezetek, gépek, járművek)

Leggyakrabban szállított áruk:

-mezőgazdasági termények, gabonafélék, olajos magvak, fehérje hordozó takarmányok, vetőmagok és műtrágya félék

-tüzelő- és építőanyagok, vasanyagok, burkoló anyagok és késztermékek.

Partnereink igényeinek megfelelően vállaljuk , a magyar jogszabályok betartásával, az EKÁER számok igénylését,engedélyek beszerzését, adatok szolgáltatását. Szállításaink tényadatait a teljesítést követő napon 12.00 óráig partnereink rendelkezésére tudjuk bocsátani.

Szállítmányaink nyomon követését műholdas rendszerek segítik, így biztosítva partnereink részére a maximális árubiztonságot.